آرشیو دسته بندی: دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتر کیست؟

این روز ها واژه دیجیتال مارکتر یا کارشناس دیجیتال مارکتینگ زیاد به گوش میخورد اما واقعا دیجیتال مارکتر کیست و چه مهارتی دارد؟ کارشناس دیجیتال مارکتینگ digital marketer یا همان بازاریاب دیجیتال فردی است که با استفاده از ابزار های دیجیتال، کارهای بازاریابی را انجام میدهد. هدف دیجیتال مارکتر جذب مشتری، کمک به فروش بیشتر […]